Firma "Bostar" ® powstała w 1995 roku, jako spółka cywilna, z połączenia dwóch jednoosobowych spółek.W początkowym okresie siedziba firmy znajdowała się w Tenczynku.

Podstawową działalnością firmy od początku była sprzedaż węgla energetycznego i materiałów budowlanych oraz transport wyspecjalizowanymi do tego celu pojazdami.

 Zakres działalności:

  • Hurtowa sprzedaż węgla
  • Sprzedaż  detaliczna węgla
  • Sprzedaż węgla workowanego
  • Sprzedaż materiałów budowlanych

Znaczne ilości odbieranego węgla sprawiły,że w szybkim czasie uzyskaliśmy status dealera Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A (później Kompanii Węglowejej S.A. a obecnie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. ) oraz Południowego Koncernu Węglowego - Z.G. "Janina" i Z.G."Sobieski" (obecnie TAURON WYDOBYCIE S.A.)


W 1996 roku powstał nowy skład, znajdujący się w Krzeszowicach na ul. Krakowskiej 43, w którym prowadzona jest sprzedaż i dystrybucja materiałów budowlanych.


Dynamiczny rozwój Firmy spowodował, iż po pięciu latach działalności uruchomiliśmy własny skład węglowy, w   Krzeszowicach na ul. Zagrody 5, w którym obecnie mieści się nasza siedziba.

 Jednorazowo jesteśmy w stanie zmagazynować tu ok. 80 tys. ton węgla. Dysponujemy własną bocznicą kolejową oraz wyspecjalizowanym sprzętem (przesiewacze,ładowarki).

 W lipcu 2001 nasza spółka przekształciła się w spółkę jawną. Dalszy rozwój firmy zaowocował uruchomieniem w marcu 2004 roku kolejnego własnego składu opałowo-budowlanego w Regulicach.

Obecnie firma posiada trzy oddziały i zatrudnia ponad 50 pracowników.


Jesteśmy jednym z największych odbiorców węgla z TAURON WYDOBYCIE S.A. , jak również liczącym się dealerem Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

 Naszymi klientami są zarówno odbiorcy indywidualni jak i składy opałowe oraz kotłownie na terenie całego kraju.

 

W dniu 20 maja 2014 roku Firma "BOSTAR" Bożek Starzycki Spółka Jawna przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.